باورهای ناپیدا

کتاب باورهای ناپیدا/ ریشه تمام تصمیمات و انتخاب ها از باورهای ما شکل می گیرند که در سال های گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته در ناخودآگاه ما به وجود آمده اند. برخی از این باورها رشد دهنده و برخی دیگر محدود کننده هستند. کافی است با آموزش های این کتاب همراه شده تا سفری به گذشته داشته ریشه این باورها را بشناسید و با کشف رسالت رسالت زندگی و به کمک قدرت بخشش و با بازسازی باورهای محدود کننده حال خود را بسازید.
4 /10
4

باورهای ناپیدا

کتاب باورهای ناپیدا/ ریشه تمام تصمیمات و انتخاب ها از باورهای ما شکل می گیرند که در سال های گذشته به صورت خواسته یا ناخواسته در ناخودآگاه ما به وجود آمده اند. برخی از این باورها رشد دهنده و برخی دیگر محدود کننده هستند. کافی است با آموزش های این کتاب همراه شده تا سفری به گذشته داشته ریشه این باورها را بشناسید و با کشف رسالت رسالت زندگی و به کمک قدرت بخشش و با بازسازی باورهای محدود کننده حال خود را بسازید.

امین القاسی‌زادهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی