منطق فهم دین: دیباچه واره ای بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی


ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر رش‍ادنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی