جز طنین یک ترانه نیستم

کتاب جز طنین یک ترانه نیستم/ در 15 سال گذشته، در کنار مطالعات و تاملات فلسفی، توفیق انس با شعر معاصر ایران را نیز داشته ام؛ هر چند بشتری با سپهری مانوس بوده ام، درکنار آن مطالعه اشعار فروغ فرخزاد را نیز از دست نگذاشته ام؛ به ویژه دلمشغولی به دو دفتر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد هیچ گاه مرا رها نکرده است.
6 /10
6

جز طنین یک ترانه نیستم

کتاب جز طنین یک ترانه نیستم/ در 15 سال گذشته، در کنار مطالعات و تاملات فلسفی، توفیق انس با شعر معاصر ایران را نیز داشته ام؛ هر چند بشتری با سپهری مانوس بوده ام، درکنار آن مطالعه اشعار فروغ فرخزاد را نیز از دست نگذاشته ام؛ به ویژه دلمشغولی به دو دفتر تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد هیچ گاه مرا رها نکرده است.

محمدرضا واعظنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی