سازمان افسران حزب توده ایران

موضوع سازمان افسران حزب توده ایران یکی از بحث برانگیزترین مباحث تاریخ معاصر ایران در نیم قرن اخیر است. در این بحث موجودیت بالفعل سازمان مزبور، یعنی رفتار و عملکردهایش در خلال نقاط عطف تاریخی ای چون بحران آذربایجان و مراحل مختلف نهضت ملی شدن نفت جایگاه مهمی دارد.
6 /10
6
موضوع کتاب


سازمان افسران حزب توده ایران

موضوع سازمان افسران حزب توده ایران یکی از بحث برانگیزترین مباحث تاریخ معاصر ایران در نیم قرن اخیر است. در این بحث موجودیت بالفعل سازمان مزبور، یعنی رفتار و عملکردهایش در خلال نقاط عطف تاریخی ای چون بحران آذربایجان و مراحل مختلف نهضت ملی شدن نفت جایگاه مهمی دارد.

محمدحسین خسروپناهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی