تاریخ شفاهی معاصر ایران

درباره اين جلد از مجموعه تاريخ شفاهي كه به زندگي زنده‌ياد محمدعلي سپانلو مربوط مي‌شود بايد گفت كه حافظه كم‌نظير ايشان در حفظ خاطرات و ماجراها و اتفاقات گوناگون باعث شد تا گزارشي وسيع از تاريخ ادبيات معاصر ايران تدوين شود. گفتگو با ايشان 6 سال به طول انجاميد كه دلايل آن يكي حافظه قدرتمند وي و بيان موضوعات گوناگون و گسترده بود و ديگري برخي مسافرت‌هايي كه برايشان رقم مي‌خورد.
8 /10
8

تاریخ شفاهی معاصر ایران

درباره اين جلد از مجموعه تاريخ شفاهي كه به زندگي زنده‌ياد محمدعلي سپانلو مربوط مي‌شود بايد گفت كه حافظه كم‌نظير ايشان در حفظ خاطرات و ماجراها و اتفاقات گوناگون باعث شد تا گزارشي وسيع از تاريخ ادبيات معاصر ايران تدوين شود. گفتگو با ايشان 6 سال به طول انجاميد كه دلايل آن يكي حافظه قدرتمند وي و بيان موضوعات گوناگون و گسترده بود و ديگري برخي مسافرت‌هايي كه برايشان رقم مي‌خورد.

محمدعلی سپانلونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی