شاعران آزادی

کتاب آنتولوژی شاعران آزادی سندی مهم از تاثیر و نقش شاعران مبارز و انقلابی این مرز و بوم در تغییر سرنوشت ملت ایران با اشعار، آثار و فدا کردن جان شان در راه استقلال و آزادی میهن است. در این کتاب زندگی و آثار شاعرانی چون ایرج میرزا، میرزاده عشقی، عارف قزوینی، فرخی یزدی، لاهوتی و بهار در کانون بررسی قرار گرفته و وارسی قرار گرفته است.
5 /10
5

شاعران آزادی

کتاب آنتولوژی شاعران آزادی سندی مهم از تاثیر و نقش شاعران مبارز و انقلابی این مرز و بوم در تغییر سرنوشت ملت ایران با اشعار، آثار و فدا کردن جان شان در راه استقلال و آزادی میهن است. در این کتاب زندگی و آثار شاعرانی چون ایرج میرزا، میرزاده عشقی، عارف قزوینی، فرخی یزدی، لاهوتی و بهار در کانون بررسی قرار گرفته و وارسی قرار گرفته است.

محمدعلی سپانلونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی