سرنوشت زنان و دختران

کتاب سرنوشت زنان و دختران، مجموعه داستان های کوتاه نوشته ی آلیس مونرو است. تمامی داستان های این مجموعه به زندگی یک کاراکتر می پردازند و از همین رو، برخی از منتقدان، این کتاب را نوعی رمان در نظر می گیرند. دل جردن در مزرعه ی پدرش زندگی می کند و تنها همراهانش، یک دوست خانوادگی عجیب و غریب و برادر بداخلاقش است. زمانی که او زمان بیشتری را در شهر سپری می کند، دور و برش را زنان مختلفی احاطه می کنند: مادرش، زنی شکاک و مستبد که به کشاورزان محلی، کتاب های دایره المعارف می فروشد؛ همکار مادرش، زنی سرزنده و شاداب به نام فرن داگرتی؛ و بهترین دوستش، نائومی، که به همراه او دوران سخت و پر از سردرگمیِ نوجوانی را سپری می کند. دل جردن با گذر زندگی و کسب تجاربی از عشق، تولد و مرگ با جنبه های تاریک و روشن زنانگی رو به رو می شود.
5 /10
5

سرنوشت زنان و دختران

کتاب سرنوشت زنان و دختران، مجموعه داستان های کوتاه نوشته ی آلیس مونرو است. تمامی داستان های این مجموعه به زندگی یک کاراکتر می پردازند و از همین رو، برخی از منتقدان، این کتاب را نوعی رمان در نظر می گیرند. دل جردن در مزرعه ی پدرش زندگی می کند و تنها همراهانش، یک دوست خانوادگی عجیب و غریب و برادر بداخلاقش است. زمانی که او زمان بیشتری را در شهر سپری می کند، دور و برش را زنان مختلفی احاطه می کنند: مادرش، زنی شکاک و مستبد که به کشاورزان محلی، کتاب های دایره المعارف می فروشد؛ همکار مادرش، زنی سرزنده و شاداب به نام فرن داگرتی؛ و بهترین دوستش، نائومی، که به همراه او دوران سخت و پر از سردرگمیِ نوجوانی را سپری می کند. دل جردن با گذر زندگی و کسب تجاربی از عشق، تولد و مرگ با جنبه های تاریک و روشن زنانگی رو به رو می شود.

آلیس مونرونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی