مائوی دوم

دان دلیلو، یکی از باهوش ترین و سرگرم کننده ترین نویسنده های حال حاضر آمریکا، رمانی فوق العاده درباره ی کلمات، تصاویر، رمان نویسان، تروریست ها و عقل و ذهن توده ها به مخاطبین خود عرضه کرده است. در مرکز رمان مائوی دوم، نویسنده ای مشهور و انزواطلب به اسم بیل گری قرار دارد که از رمان شکست خورده اش که سال ها مشغول کار بر روی آن بوده، به سوی دنیایی از خشونت های سیاسی فرار می کند؛ جهانی آکنده از مواد منفجره و گروگان های محبوس در زیرزمین خانه ها. راه خطرناک بیل، دو شخصیت را درگیر مشکلات فراوانی می کند: دستیار نابغه و باهوش بیل به اسم اسکات، و زن جوان و عجیبی که معشوقه ی اسکات[و بیل]است. رمان مائوی دوم، رمانی درخشان و سرشار از خشم های نهان و تبدیل شده به طعنه و کنایه است و لحظات فراوانی از برتری از نظر معنا و ساختار را به مخاطبین ارائه می کند که رسیدن به آن ها، کار بسیار سختی است و از عهده ی هر نویسنده ای بر نمی آید.
5 /10
5

مائوی دوم

دان دلیلو، یکی از باهوش ترین و سرگرم کننده ترین نویسنده های حال حاضر آمریکا، رمانی فوق العاده درباره ی کلمات، تصاویر، رمان نویسان، تروریست ها و عقل و ذهن توده ها به مخاطبین خود عرضه کرده است. در مرکز رمان مائوی دوم، نویسنده ای مشهور و انزواطلب به اسم بیل گری قرار دارد که از رمان شکست خورده اش که سال ها مشغول کار بر روی آن بوده، به سوی دنیایی از خشونت های سیاسی فرار می کند؛ جهانی آکنده از مواد منفجره و گروگان های محبوس در زیرزمین خانه ها. راه خطرناک بیل، دو شخصیت را درگیر مشکلات فراوانی می کند: دستیار نابغه و باهوش بیل به اسم اسکات، و زن جوان و عجیبی که معشوقه ی اسکات[و بیل]است. رمان مائوی دوم، رمانی درخشان و سرشار از خشم های نهان و تبدیل شده به طعنه و کنایه است و لحظات فراوانی از برتری از نظر معنا و ساختار را به مخاطبین ارائه می کند که رسیدن به آن ها، کار بسیار سختی است و از عهده ی هر نویسنده ای بر نمی آید.

دان دلیلونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی