یادداشت های روزانه یک زن مطلقه

می‌توانم از دور به زنی که سابق بر این بودم نگاه کنم. می‌توانم با آرامش بنشینم، یک پایم را روی پای دیگرم بگذارم، آدامس بجوم و تخمه بشکنم. همین‌طور می‌توانم با صبر و حوصله یا با عجله - آن‌طور که دلم ‌می‌خواهد - حوادث مشخصی از صفحه‌ی زندگی‌ام را ورق بزنم؛ چراکه من تمام حوادث، شرایط و سال‌های سپری شده‌ی ‌زندگی‌ام را درون جعبه‌ای قرار داده‌ام و در آن را محکم بسته‌ام؛
5 /10
5

یادداشت های روزانه یک زن مطلقه

می‌توانم از دور به زنی که سابق بر این بودم نگاه کنم. می‌توانم با آرامش بنشینم، یک پایم را روی پای دیگرم بگذارم، آدامس بجوم و تخمه بشکنم. همین‌طور می‌توانم با صبر و حوصله یا با عجله - آن‌طور که دلم ‌می‌خواهد - حوادث مشخصی از صفحه‌ی زندگی‌ام را ورق بزنم؛ چراکه من تمام حوادث، شرایط و سال‌های سپری شده‌ی ‌زندگی‌ام را درون جعبه‌ای قرار داده‌ام و در آن را محکم بسته‌ام؛

هیفاء بیطارنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی