تنهایی پرهیاهو

35 سال است که دارم کاغذ باطله روی هم می کوبم و در این مدت آن قدر کتاب‌های زیبا به سردابه ام سرازیر شده که اگر 3 تا انباری می داشتم پر می شد جنگ دوم جهانی که تمام شد یک روز شخصی یک سبد در داخل طبله هیدرولیک من ریخت، سبدی از زیباترین کتاب ها وقتی که ضربان قلبم کمی آرام گرفت، یکی از کتاب‌های مزین را برداشتم و بگو چه دیدی؟ مهر کتاب خانه سلطنتی پروس بر کتاب نقش بسته بود
5 /10
5

تنهایی پرهیاهو

35 سال است که دارم کاغذ باطله روی هم می کوبم و در این مدت آن قدر کتاب‌های زیبا به سردابه ام سرازیر شده که اگر 3 تا انباری می داشتم پر می شد جنگ دوم جهانی که تمام شد یک روز شخصی یک سبد در داخل طبله هیدرولیک من ریخت، سبدی از زیباترین کتاب ها وقتی که ضربان قلبم کمی آرام گرفت، یکی از کتاب‌های مزین را برداشتم و بگو چه دیدی؟ مهر کتاب خانه سلطنتی پروس بر کتاب نقش بسته بود

بهومیل هرابالنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی