بودجه ریزی شرکتی

این کتاب، حوزه وسیعی از مطالب مرتبط با بودجه‌ریزی را کوتاه و گویا بررسی میکند. ابتدا مفهوم بودجه و بودجه‌ریزی، ارتباط بودجه‌ریزی با برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی، استفاده از کارت امتیازی در بودجه‌ریزی و رویکردهای مختلف بودجه‌ریزی توضیح داده میشود، آن‌گاه با پیش‌زمینه‌ای که برای خواننده فراهم شده، بودجه‌ریزی جامع یک شرکت تولیدی مشتمل بر بودجه‌های فروش، تولید، مواد اولیه، نیروی کار، هزینه‌های سربار، بهای تمام‌شده، بودجه‌های اداری و فروش و بودجه سرمایه‌ای است شرح داده میشود. سپس بودجه‌ریزی جامع را برای یک شرکت نمونه ارائه میکند.
5 /10
5

بودجه ریزی شرکتی

این کتاب، حوزه وسیعی از مطالب مرتبط با بودجه‌ریزی را کوتاه و گویا بررسی میکند. ابتدا مفهوم بودجه و بودجه‌ریزی، ارتباط بودجه‌ریزی با برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی، استفاده از کارت امتیازی در بودجه‌ریزی و رویکردهای مختلف بودجه‌ریزی توضیح داده میشود، آن‌گاه با پیش‌زمینه‌ای که برای خواننده فراهم شده، بودجه‌ریزی جامع یک شرکت تولیدی مشتمل بر بودجه‌های فروش، تولید، مواد اولیه، نیروی کار، هزینه‌های سربار، بهای تمام‌شده، بودجه‌های اداری و فروش و بودجه سرمایه‌ای است شرح داده میشود. سپس بودجه‌ریزی جامع را برای یک شرکت نمونه ارائه میکند.

علی عسکری‌نژاد امیرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی