اقتصاد مالی (مقدمه ای بر مالیه کلاسیک و رفتاری)

این کتاب رویکردهای کلاسیک و رفتاری اقتصاد مالی را ادغام کرده و حاوی آخرین نتایج و یافته‌های حوزه اقتصاد مالی است. از این کتاب میتوان به عنوان درسنامه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد استفاده کرد. برخی از فصول آن هم برای سطح پیشرفته دوره کارشناسی مناسب است. همچنین، زبان متوازن کتاب، آن را از درسنامه‌های دشوار، متمایز کرده و آن را به منبعی برای مطالعه عمومی درباره اقتصاد تبدیل کرده است. مولف در جای جای کتاب، برای خواننده توضیح میدهد که برای عبور از هر فصل و ورود به فصل بعدی، خواندن چه مطالبی مخصوص مطالعات پیشرفته و تخصصی است. همچنین برای دانشجویان توضیح داده شده است که فصول مناسب برای ترم‌های مختلف دانشگاهی کدام است....
4 /10
4

اقتصاد مالی (مقدمه ای بر مالیه کلاسیک و رفتاری)

این کتاب رویکردهای کلاسیک و رفتاری اقتصاد مالی را ادغام کرده و حاوی آخرین نتایج و یافته‌های حوزه اقتصاد مالی است. از این کتاب میتوان به عنوان درسنامه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد استفاده کرد. برخی از فصول آن هم برای سطح پیشرفته دوره کارشناسی مناسب است. همچنین، زبان متوازن کتاب، آن را از درسنامه‌های دشوار، متمایز کرده و آن را به منبعی برای مطالعه عمومی درباره اقتصاد تبدیل کرده است. مولف در جای جای کتاب، برای خواننده توضیح میدهد که برای عبور از هر فصل و ورود به فصل بعدی، خواندن چه مطالبی مخصوص مطالعات پیشرفته و تخصصی است. همچنین برای دانشجویان توضیح داده شده است که فصول مناسب برای ترم‌های مختلف دانشگاهی کدام است....

تاستن هنسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی