در

در رمانی خودزندگی‌نامه‌ای است و داستان رابطه دو زن را روایت می‌کند که حدود سه دهه پس از جنگ جهانی دوم در شهری زیبا در مجارستان روزگار می‌گذرانند و می‌کوشند بیشتر به اعماق جان یکدیگر نفوذ کنند و از دردهای هم بکاهند، اگرچه در نهایت بر دردهای همدیگر اضافه می‌کنند. یکی نویسنده‌ای جوان است که با همسرش زندگی می‌کند و دیگری خدمتکاری است که جهان را متفاوت از تمام اطرافیانش می‌بیند. در رمان اشارۀ مستقیم آنچنانی به جنگ وجود ندارد، اما در لایه‌های زیرین داستان آثار روزگار سخت گذشته آشکار است. ماگدا سابو از مشهورترین نویسندگان قرن بیستم مجارستان است. او برندۀ جوایز ادبی مختلفی بوده است، از جمله جایزۀ ادبی فمینا برای رمان در. همچنین ترجمۀ انگلیسی این رمان جایزۀ آکسفرود-وایدنفلد را برده و در لیست بهترین رمان‌های خارجی روزنامۀ ایندیپندنت قرار گرفته است.
5 /10
5

در

در رمانی خودزندگی‌نامه‌ای است و داستان رابطه دو زن را روایت می‌کند که حدود سه دهه پس از جنگ جهانی دوم در شهری زیبا در مجارستان روزگار می‌گذرانند و می‌کوشند بیشتر به اعماق جان یکدیگر نفوذ کنند و از دردهای هم بکاهند، اگرچه در نهایت بر دردهای همدیگر اضافه می‌کنند. یکی نویسنده‌ای جوان است که با همسرش زندگی می‌کند و دیگری خدمتکاری است که جهان را متفاوت از تمام اطرافیانش می‌بیند. در رمان اشارۀ مستقیم آنچنانی به جنگ وجود ندارد، اما در لایه‌های زیرین داستان آثار روزگار سخت گذشته آشکار است. ماگدا سابو از مشهورترین نویسندگان قرن بیستم مجارستان است. او برندۀ جوایز ادبی مختلفی بوده است، از جمله جایزۀ ادبی فمینا برای رمان در. همچنین ترجمۀ انگلیسی این رمان جایزۀ آکسفرود-وایدنفلد را برده و در لیست بهترین رمان‌های خارجی روزنامۀ ایندیپندنت قرار گرفته است.

ماگدا سابونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی