جنسیت رزالیند

اين كتاب را مي‌توان ادامه منطقي شكسپير معاصر ما دانست، نگارش اين كتاب به دوراني باز مي‌گردد كه كات به دليل تدريس و پژوهش‌هاي آكادميك خويش در دانشگاه‌هاي آمريكا، دورنمايه‌هاي آثار شكسپير را كه پيش‌تر از ديدگاهي سياسي تفسير كرده بود اينك در پرتو مطالعات نوين تئاتر، و با ياري جستن از نظريات استروس، ياكوبسن و ديگران، مورد بازانديشي قرار مي‌دهد. با اين حال، از وراي لحن آكادميك اين كتاب، بارقه‌هايي از آن منتقد پرشور لهستاني، همو كه تجربه فاشيسم و كمونيسم را در استخوان داشت، به چشم مي‌آيد. آميزه اين بينش عميق نظري و تجربيات سياسي - اجتماعي كات، چشم‌اندازي شگرف از آثار شكسپير را ترسيم مي‌كند
7 /10
7

جنسیت رزالیند

اين كتاب را مي‌توان ادامه منطقي شكسپير معاصر ما دانست، نگارش اين كتاب به دوراني باز مي‌گردد كه كات به دليل تدريس و پژوهش‌هاي آكادميك خويش در دانشگاه‌هاي آمريكا، دورنمايه‌هاي آثار شكسپير را كه پيش‌تر از ديدگاهي سياسي تفسير كرده بود اينك در پرتو مطالعات نوين تئاتر، و با ياري جستن از نظريات استروس، ياكوبسن و ديگران، مورد بازانديشي قرار مي‌دهد. با اين حال، از وراي لحن آكادميك اين كتاب، بارقه‌هايي از آن منتقد پرشور لهستاني، همو كه تجربه فاشيسم و كمونيسم را در استخوان داشت، به چشم مي‌آيد. آميزه اين بينش عميق نظري و تجربيات سياسي - اجتماعي كات، چشم‌اندازي شگرف از آثار شكسپير را ترسيم مي‌كند

یان کاتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی