مجموعه اشعار علی صالحی (دفتر سوم)

باید تحمل کرد ما همیشه خدا یک خواب خوش دل‌نشین کم داریم مثل دریا که همیشه خوابش آشفته است ما به هرچه که باید مجبوریم...
7 /10
7
موضوع کتاب


مجموعه اشعار علی صالحی (دفتر سوم)

باید تحمل کرد ما همیشه خدا یک خواب خوش دل‌نشین کم داریم مثل دریا که همیشه خوابش آشفته است ما به هرچه که باید مجبوریم...

سیدعلی صالحینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی