مرگ چزاره مالاتستا

چزاره مالاتستا هنوز چهارده‌ساله نبود که بر کرسی حکمرانی شهر کازرتا نشست، و مورخان اهل کامپانیا ثبت کرده‌اند در هفده‌سالگی برادرش را - که دو سال کوچکتر از خودش بود - به قتل رساند. طی دو دهه‌ی بعد، پیوسته با تهور و ذکاوت بر شهرت و دارایی خویش می‌افزود و نامش حتا در دل آنان که دوستش می‌داشتند رعب و وحشت می‌آفرید... لیکن در سی‌ویک‌سالگی در پیشامد کوچک شرم‌آوری دخیل شد که فقط چند سالی بعد موجبات مرگش را فراهم آورد. امروزه او در سرتاسر کامپانیا مایه‌ی ننگ ایتالیا و موجب وهن و محنت رم شمرده می‌شود.
6 /10
6

مرگ چزاره مالاتستا

چزاره مالاتستا هنوز چهارده‌ساله نبود که بر کرسی حکمرانی شهر کازرتا نشست، و مورخان اهل کامپانیا ثبت کرده‌اند در هفده‌سالگی برادرش را - که دو سال کوچکتر از خودش بود - به قتل رساند. طی دو دهه‌ی بعد، پیوسته با تهور و ذکاوت بر شهرت و دارایی خویش می‌افزود و نامش حتا در دل آنان که دوستش می‌داشتند رعب و وحشت می‌آفرید... لیکن در سی‌ویک‌سالگی در پیشامد کوچک شرم‌آوری دخیل شد که فقط چند سالی بعد موجبات مرگش را فراهم آورد. امروزه او در سرتاسر کامپانیا مایه‌ی ننگ ایتالیا و موجب وهن و محنت رم شمرده می‌شود.

برتولت برشتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی