وزن آب

"کتاب وزن آب/ کاسینکا و مادرش با چمدانی کهنه و کیسه ای پر از لباس راهی انگلیس می شوند. دراین سفر که نه، اما در سفر زندگی کاسینکا تنهای تنهاست. مادر در خانه با قلب شکسته اش سرگرم است و در مدرسه دیگران از کاسینکا فاصله می گیرند."
3 /10
3

وزن آب

"کتاب وزن آب/ کاسینکا و مادرش با چمدانی کهنه و کیسه ای پر از لباس راهی انگلیس می شوند. دراین سفر که نه، اما در سفر زندگی کاسینکا تنهای تنهاست. مادر در خانه با قلب شکسته اش سرگرم است و در مدرسه دیگران از کاسینکا فاصله می گیرند."

سارا کروساننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی