همه پرسش های اشتباه 1

"شهری بود و دختری و سرقتی. من، مامور شده‌بودم که سرقت را بررسی کنم و فکر نمی‌کردم دختر ربطی بهش داشته باشد. باید این سوال را می پرسیدم که «چرا کسی باید بگوید چیزی‌اش دزدیده‌شده، وقتی آن چیز از اول مال او نبوده؟» به جایش سوال اشتباه را پرسیدم، کم و بیش جهار سوال اشتباه. این کتاب گزارش اولین سوال است."
3 /10
3

همه پرسش های اشتباه 1

"شهری بود و دختری و سرقتی. من، مامور شده‌بودم که سرقت را بررسی کنم و فکر نمی‌کردم دختر ربطی بهش داشته باشد. باید این سوال را می پرسیدم که «چرا کسی باید بگوید چیزی‌اش دزدیده‌شده، وقتی آن چیز از اول مال او نبوده؟» به جایش سوال اشتباه را پرسیدم، کم و بیش جهار سوال اشتباه. این کتاب گزارش اولین سوال است."

لمونی اسنیکتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی