سیمین بهبهانی شاعر و تکاپوگر مدنی

کتاب سیمین بهبهانی شاعر و تکاپورگر مدنی/ سیمین بر خلیلی یا سیمین بهبهانی شاعری است که در بیش از هفت دهه شعرگویی، دو دوره عمده سنت / سنت گرایی را ب تمرکز در قالب غزل از سر گذراند. وی را می توان گوینده ای چیره دست با تصویرها و زبانی همواره نوشونده و پر طراوت قلمداد کرد.
4 /10
4

سیمین بهبهانی شاعر و تکاپوگر مدنی

کتاب سیمین بهبهانی شاعر و تکاپورگر مدنی/ سیمین بر خلیلی یا سیمین بهبهانی شاعری است که در بیش از هفت دهه شعرگویی، دو دوره عمده سنت / سنت گرایی را ب تمرکز در قالب غزل از سر گذراند. وی را می توان گوینده ای چیره دست با تصویرها و زبانی همواره نوشونده و پر طراوت قلمداد کرد.

کامیار عابدینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی