صد سال تنهایی

مارکز در این کتاب وضعیت جغرافیایی و آداب و رسوم بومیان سرخپوست آمریکای لاتین را به خوبی نمایانده است؛ گویی آیینه‌ای در برابر ملتش گرفته تا همه ویژگی های آنها را بنمایاند کسی که این اثر را میخواند، اگر هم به کشورهای آمریکای لاتین سفری نداشته و یا حتی درباره آنها هیچ اطلاعی نداشته باشد؛ حس میکند آن سرزمین و مردمش را به خوبی میشناسد اعتقادات باستانی ای که گاه در اثر خیال پردازی‌ها و اغراق‌های بومیانش خرافات به نظر میرسند، همه در این اثر به خوبی آشکار است اثبات وجود عشق و قدرت پایان ناپذیر آن نکته ای است که مضمون اصلی این رمان را رقم میزند و بسیار چشمگیر بیان شده است
7 /10
7

صد سال تنهایی

مارکز در این کتاب وضعیت جغرافیایی و آداب و رسوم بومیان سرخپوست آمریکای لاتین را به خوبی نمایانده است؛ گویی آیینه‌ای در برابر ملتش گرفته تا همه ویژگی های آنها را بنمایاند کسی که این اثر را میخواند، اگر هم به کشورهای آمریکای لاتین سفری نداشته و یا حتی درباره آنها هیچ اطلاعی نداشته باشد؛ حس میکند آن سرزمین و مردمش را به خوبی میشناسد اعتقادات باستانی ای که گاه در اثر خیال پردازی‌ها و اغراق‌های بومیانش خرافات به نظر میرسند، همه در این اثر به خوبی آشکار است اثبات وجود عشق و قدرت پایان ناپذیر آن نکته ای است که مضمون اصلی این رمان را رقم میزند و بسیار چشمگیر بیان شده است

گابریل گارسیا مارکزنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی