مبانی ترانه سرایی

کتاب مبانی ترانه سرایی:دکان غفلت وا مکن با زندگی سودا مکن/خود را عبث رسوا مکن زین سود نقصان در بغل...
3 /10
3
موضوع کتاب


مبانی ترانه سرایی

کتاب مبانی ترانه سرایی:دکان غفلت وا مکن با زندگی سودا مکن/خود را عبث رسوا مکن زین سود نقصان در بغل...

سعید کریمینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی