سطری برای فرار

کتاب سطری برای فرار/ هر کسی جهان خودش را ساخته است ... می تواند آشکارا عشق بورزد ... دشمنی کند ... و تیر خلاصش را به خیانت بزند ... من اما ... در پنهانی ترین سطر ... دستت را می گیرم ...
3 /10
3

سطری برای فرار

کتاب سطری برای فرار/ هر کسی جهان خودش را ساخته است ... می تواند آشکارا عشق بورزد ... دشمنی کند ... و تیر خلاصش را به خیانت بزند ... من اما ... در پنهانی ترین سطر ... دستت را می گیرم ...

اعظم اکبرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی