در گذار روزگار

وقتی که سیل سرازیر میشود جایی که قطره عرق ما چکید پاک خواهد شد و نقش پایمان بر خاک از بین خواهد رفت، اما شاید بومادران و بابونه در یاد سبز خود نگه دارند روزی که ما به بوی خوش پاکشان سلام میدادیم، و روی برف نوشتیم زنده‌ایم.
6 /10
6

در گذار روزگار

وقتی که سیل سرازیر میشود جایی که قطره عرق ما چکید پاک خواهد شد و نقش پایمان بر خاک از بین خواهد رفت، اما شاید بومادران و بابونه در یاد سبز خود نگه دارند روزی که ما به بوی خوش پاکشان سلام میدادیم، و روی برف نوشتیم زنده‌ایم.

ابراهیم گلستاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی