بووار و پکوشه

بووار و پکوشه در سال ۱۸۸۱ يک سال پس از مرگ نويسنده در پاريس منتشر شد. دو نسخه‌بردار به نام‌های بووار و پکوشه در گردش‌های روزهای يکشنبه با هم آشنا می‌شوند و هم‌سليقه درمی‌آيند و از اين رو ميان شان دوستی عميقی حکم‌فرما می‌شود. اين دوستی بر تمام زندگی اين دو مرد تنها پرتو می‌افکند. در اين ميان ارث هنگفتی به بووار می‌رسد که آن پول را با گشاده‌دستی با پکوشه تقسيم می‌کند. هر دو به دهی می‌روند، ملکی می‌خرند و قصد بهره‌برداری از آن را دارند اما... ؛
3 /10
3

بووار و پکوشه

بووار و پکوشه در سال ۱۸۸۱ يک سال پس از مرگ نويسنده در پاريس منتشر شد. دو نسخه‌بردار به نام‌های بووار و پکوشه در گردش‌های روزهای يکشنبه با هم آشنا می‌شوند و هم‌سليقه درمی‌آيند و از اين رو ميان شان دوستی عميقی حکم‌فرما می‌شود. اين دوستی بر تمام زندگی اين دو مرد تنها پرتو می‌افکند. در اين ميان ارث هنگفتی به بووار می‌رسد که آن پول را با گشاده‌دستی با پکوشه تقسيم می‌کند. هر دو به دهی می‌روند، ملکی می‌خرند و قصد بهره‌برداری از آن را دارند اما... ؛

گوستاو فلوبرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی