خسرو و شیرین (به نثر روان فارسی) / (داستان های خمسه نظامی)

کتاب خسرو و شیرین (به نثر روان فارسی) / (داستان های خمسه نظامی) نوشته‌ی نظامی گنجوی می‌باشد این کتاب توسط انتشارات فراروی چاپ و در 192 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1394 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش داستان ایران قرار داد.
4 /10
4
موضوع کتاب


خسرو و شیرین (به نثر روان فارسی) / (داستان های خمسه نظامی)

کتاب خسرو و شیرین (به نثر روان فارسی) / (داستان های خمسه نظامی) نوشته‌ی نظامی گنجوی می‌باشد این کتاب توسط انتشارات فراروی چاپ و در 192 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1394 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش داستان ایران قرار داد.

الیاس بن یوسف نظامی گنجوینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی