تیستو (دو نمایش نامه)

خاک: این پسره دیگه کیه؟ گلدان اول: پسر صاحاب باغه انگاری. خاک: پس اومده این‌جا چیکار؟ گلدان دوم: حتما اومده گل‌ها رو تماشا کنه. خاک: بهش نمیآد این کاره باشه. بیش‌تر بهش میآد اومده باشه یه بلایی سر گل‌ها بیاره. گلدان دوم: به قیافه‌ش نمیآد بدجنس باشه. گلدان سوم: مگه به قیافه‌ست؟ گلدان اول: این حرف‌ها نیست، فرستاده‌نش این‌جا درس یاد بگیره. خاک: مگه این‌جا مدرسه‌ست؟ گلدان اول: باز که تو شروع کردی بداخلاقی کردن. خاک: آخه یعنی چی که هر روز یه نفر پا میشه میآد این‌جا، همه چی رو به هم میریزه و میره!
6 /10
6

تیستو (دو نمایش نامه)

خاک: این پسره دیگه کیه؟ گلدان اول: پسر صاحاب باغه انگاری. خاک: پس اومده این‌جا چیکار؟ گلدان دوم: حتما اومده گل‌ها رو تماشا کنه. خاک: بهش نمیآد این کاره باشه. بیش‌تر بهش میآد اومده باشه یه بلایی سر گل‌ها بیاره. گلدان دوم: به قیافه‌ش نمیآد بدجنس باشه. گلدان سوم: مگه به قیافه‌ست؟ گلدان اول: این حرف‌ها نیست، فرستاده‌نش این‌جا درس یاد بگیره. خاک: مگه این‌جا مدرسه‌ست؟ گلدان اول: باز که تو شروع کردی بداخلاقی کردن. خاک: آخه یعنی چی که هر روز یه نفر پا میشه میآد این‌جا، همه چی رو به هم میریزه و میره!

محمد چرم شیرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی