بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

کتاب حاضر در شش فصل تدوین شده که در فصل یکم مسیر و شاخصه‌های رشد در یک کودک عادی را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم به رشد کودکان مبتلا به اتیسم و فصل سوم به رشد کودکان مبتلا به فلج مغزی اختصاص یافته است. در فصل چهارم رشد کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و در فصل پنجم تغذیه برای رشد بهینه و مطلوب را به تفصیل شرح می دهد. مراقبت در جهت رشد متناسب کودکی عنوان فصل ششم این کتاب است. بیتردید، مطالعه این اثر برای والدین، مربیان و متخصصان حوزه توانبخشی مفید و موثر میباشد.
3 /10
3

بهبود سطح رشد در دوره اول کودکی

کتاب حاضر در شش فصل تدوین شده که در فصل یکم مسیر و شاخصه‌های رشد در یک کودک عادی را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم به رشد کودکان مبتلا به اتیسم و فصل سوم به رشد کودکان مبتلا به فلج مغزی اختصاص یافته است. در فصل چهارم رشد کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و در فصل پنجم تغذیه برای رشد بهینه و مطلوب را به تفصیل شرح می دهد. مراقبت در جهت رشد متناسب کودکی عنوان فصل ششم این کتاب است. بیتردید، مطالعه این اثر برای والدین، مربیان و متخصصان حوزه توانبخشی مفید و موثر میباشد.

دوریا سینونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی