عشق و اراده

از پیش گفتار کتاب: نکته‌ی تکان‌دهنده درباره‌ی عشق و اراده در زمانه‌ی ما این است که گرچه در گذشته این دو را پاسخ معضلات زندگی قلمداد می‌کردند، اکنون خودشان به مشکل بدل شده‌اند. این موضوع همواره صحیح است که عشق و اراده در دوره‌های گذار با مشکلات بیشتری مواجهند؛ و زمانه‌ی ما، دوره‌ای به‌شدت در حال گذار است. اسطوره‌ها و نمادهای کهنی که خود را با آن‌ها سازگار می‌کردیم، از میان رفته‌اند، تشویش و اضطراب فراگیر شده؛ به یکدیگر می‌آویزیم و می‌کوشیم خود را متقاعد کنیم که آنچه احساس می‌کنیم، عشق است؛ اراده نمی‌کنیم چون می‌ترسیم اگر چیزی یا کسی را برگزینیم، چیز یا کس دیگری را از دست بدهیم و بسیار نامطمئن‌تر و نگران‌تر از آنیم که به چنین پیشامدی تن در دهیم. در نتیجه اساس وجودمان از احساسات و فرایندهای مرتبطی که عشق و اراده، دو نمونه‌ی شاخص آن‌هاست، تهی می‌شود. فرد به‌اجبار در خود فرو می‌رود؛ با شکل جدیدی از بحران هویت ... درگیر می‌شود. مرحله‌ی بعدی بی‌احساسی ‌ست. و مرحله‌ی بعد خشونت است. زیرا هیچ انسانی قادر نیست تجربه‌ی کرخت‌کننده‌‌ی عجز و ناتوانی خود را به مدت طولانی تاب آورَد.
3 /10
3

عشق و اراده

از پیش گفتار کتاب: نکته‌ی تکان‌دهنده درباره‌ی عشق و اراده در زمانه‌ی ما این است که گرچه در گذشته این دو را پاسخ معضلات زندگی قلمداد می‌کردند، اکنون خودشان به مشکل بدل شده‌اند. این موضوع همواره صحیح است که عشق و اراده در دوره‌های گذار با مشکلات بیشتری مواجهند؛ و زمانه‌ی ما، دوره‌ای به‌شدت در حال گذار است. اسطوره‌ها و نمادهای کهنی که خود را با آن‌ها سازگار می‌کردیم، از میان رفته‌اند، تشویش و اضطراب فراگیر شده؛ به یکدیگر می‌آویزیم و می‌کوشیم خود را متقاعد کنیم که آنچه احساس می‌کنیم، عشق است؛ اراده نمی‌کنیم چون می‌ترسیم اگر چیزی یا کسی را برگزینیم، چیز یا کس دیگری را از دست بدهیم و بسیار نامطمئن‌تر و نگران‌تر از آنیم که به چنین پیشامدی تن در دهیم. در نتیجه اساس وجودمان از احساسات و فرایندهای مرتبطی که عشق و اراده، دو نمونه‌ی شاخص آن‌هاست، تهی می‌شود. فرد به‌اجبار در خود فرو می‌رود؛ با شکل جدیدی از بحران هویت ... درگیر می‌شود. مرحله‌ی بعدی بی‌احساسی ‌ست. و مرحله‌ی بعد خشونت است. زیرا هیچ انسانی قادر نیست تجربه‌ی کرخت‌کننده‌‌ی عجز و ناتوانی خود را به مدت طولانی تاب آورَد.

رولو مینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی