گفتگو با ایران درودی

من در شادترین و دردناک‌ترین لحظه‌های زندگی‌ام نقاشی کرده‌ام. به هنگام نقاشی، چنان به خلسه می‌روم که احساس می‌کنم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین هستم. اضطراب و دلهره و ترس را پیش از این‌که وارد آتلیه شوم، پشت در می‌گذارم. قبل از نقاشی مدتی نیایش می‌کنم و اجازه می‌گیرم بوم سفید و شریف را به رنگ‌هایم آلوده کنم. با اولین حرکت قلم‌مو اضطراب و دلهره رهایم می‌کند و جرئت، جایگزینشان می‌شود. به عقیده‌ی من جرئت تعریف دیگر هنر است که انسان آنچه را حس می‌کند بی‌تردید و بی‌محابا بر بوم می‌ریزد و ذهنش و نحوه‌ی نگاه به زندگی‌اش را بروز می‌دهد.
8 /10
8

گفتگو با ایران درودی

من در شادترین و دردناک‌ترین لحظه‌های زندگی‌ام نقاشی کرده‌ام. به هنگام نقاشی، چنان به خلسه می‌روم که احساس می‌کنم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین هستم. اضطراب و دلهره و ترس را پیش از این‌که وارد آتلیه شوم، پشت در می‌گذارم. قبل از نقاشی مدتی نیایش می‌کنم و اجازه می‌گیرم بوم سفید و شریف را به رنگ‌هایم آلوده کنم. با اولین حرکت قلم‌مو اضطراب و دلهره رهایم می‌کند و جرئت، جایگزینشان می‌شود. به عقیده‌ی من جرئت تعریف دیگر هنر است که انسان آنچه را حس می‌کند بی‌تردید و بی‌محابا بر بوم می‌ریزد و ذهنش و نحوه‌ی نگاه به زندگی‌اش را بروز می‌دهد.

مهدی مظفری ساوجینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی