اسفار کاتبان

اسفار کاتبان از نظر فرمی بسیار متفاوت با رمانهایی است که تا به حال به فارسی نوشته شده اند استقاده از روایت های جداگانه ای که هر کدام موازی یکدیگر جلو می روند و زبان کهن از ویژگی های بارز این رمان استداستان در باره‎ی آشنایی پسر مسلمانی به اسم سعید با دختر یهودی به نام اقلیما است که قرار است تحقیق مشترکی در مورد تاثیر زندگی قدیسان در ساخت جوامع داشته باشند آنها از دو جای متفاوت آغاز می‎کنند و به نقطه مشترکی می‎رسندداستان با سه روایت مجزا جلو می‎رود:۱-روایت سعید و اقلیما که زبان ساده‎ای دارد۲-روایت شدرک که از متون قدیمی یهودی نوشته شده است۳-قصه احمد بشیری که از متون کهن فارسی استفاده شده است و تقریبا پیچیده است
4 /10
4

اسفار کاتبان

اسفار کاتبان از نظر فرمی بسیار متفاوت با رمانهایی است که تا به حال به فارسی نوشته شده اند استقاده از روایت های جداگانه ای که هر کدام موازی یکدیگر جلو می روند و زبان کهن از ویژگی های بارز این رمان استداستان در باره‎ی آشنایی پسر مسلمانی به اسم سعید با دختر یهودی به نام اقلیما است که قرار است تحقیق مشترکی در مورد تاثیر زندگی قدیسان در ساخت جوامع داشته باشند آنها از دو جای متفاوت آغاز می‎کنند و به نقطه مشترکی می‎رسندداستان با سه روایت مجزا جلو می‎رود:۱-روایت سعید و اقلیما که زبان ساده‎ای دارد۲-روایت شدرک که از متون قدیمی یهودی نوشته شده است۳-قصه احمد بشیری که از متون کهن فارسی استفاده شده است و تقریبا پیچیده است

ابوتراب خسروینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی