رود راوی

فرزند یکی از رهبران فرقه ای غیر رسمی برای تحصیل پزشکی به شهر لاهور می رود تا بتواند در آینده به سایر اعضای فرقه خدمت کند اما او که راوی قصه هم هست به جای تحصیل، به فرقه ی مخالف می پیوندد. سپس به شهر خود رونیز بر می گردد و در آنجا رهبر فرقه، راوی را مامور به نگارش تاریخ فرقه می کند. رود راوی رمانی پر تپش و حساس بر بستر طرحی فوق العاده و گسترش یافته است.
4 /10
4

رود راوی

فرزند یکی از رهبران فرقه ای غیر رسمی برای تحصیل پزشکی به شهر لاهور می رود تا بتواند در آینده به سایر اعضای فرقه خدمت کند اما او که راوی قصه هم هست به جای تحصیل، به فرقه ی مخالف می پیوندد. سپس به شهر خود رونیز بر می گردد و در آنجا رهبر فرقه، راوی را مامور به نگارش تاریخ فرقه می کند. رود راوی رمانی پر تپش و حساس بر بستر طرحی فوق العاده و گسترش یافته است.

ابوتراب خسروینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی