فرار به مهلکه(تمرین هایی در کار تئوریک)

کتاب فرار به مهلکه/ تمرین های در کار تئوریک 0استخوان های روح) : بیست مقاله در این کتاب گنجانده شده محصول فعالیت نظری مولف در دهه ی 80 است که حول دو محور گفتار نظریه و فلسفه ی قاره ای به طور عام و گفتار مارکسیستی به شکل خاص، ساخت و فرم یافته اند. این مقالات و به عبات بهتر تمرین ها، از میان شماری از یاداشت ها و تحلیل ها و نقدها انتخاب شده اند تا محتوای نظری همبسته ای را تولید کنند، ...
7 /10
7

فرار به مهلکه(تمرین هایی در کار تئوریک)

کتاب فرار به مهلکه/ تمرین های در کار تئوریک 0استخوان های روح) : بیست مقاله در این کتاب گنجانده شده محصول فعالیت نظری مولف در دهه ی 80 است که حول دو محور گفتار نظریه و فلسفه ی قاره ای به طور عام و گفتار مارکسیستی به شکل خاص، ساخت و فرم یافته اند. این مقالات و به عبات بهتر تمرین ها، از میان شماری از یاداشت ها و تحلیل ها و نقدها انتخاب شده اند تا محتوای نظری همبسته ای را تولید کنند، ...

روزبه صدرآرانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی