فیلسوف و فقرایش

کتاب فیلسوف و فقرایش/ با قرار دادن امر تولید در مرکز تمدن، قرن نوزدهم میلادی مرگ فیلسوف _ پادشاه افلاطونی را اعلان کرد و پرسش رهایی تولید کننده را در مرکز تقل تفکر فلسفی قرار داد: جهانی که تا این دوران روی سرش قرار گرفته بود. اکنون روی پاهایش می ایستاد.
4 /10
4

فیلسوف و فقرایش

کتاب فیلسوف و فقرایش/ با قرار دادن امر تولید در مرکز تمدن، قرن نوزدهم میلادی مرگ فیلسوف _ پادشاه افلاطونی را اعلان کرد و پرسش رهایی تولید کننده را در مرکز تقل تفکر فلسفی قرار داد: جهانی که تا این دوران روی سرش قرار گرفته بود. اکنون روی پاهایش می ایستاد.

ژاک رانسیرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی