فواصل سینما

کتاب فواصل سینما علاوه بر مقدمه مفصل رانسیر، در سه بخش "بعد از ادبیات"، "مرزهای هنر"و "سیاست در فیلم"، تنظیم شده است. رانسیر در مقدمه در کنار بازگویی خاطرات و رویارویی اش با سینما به نکته جالبی اشاره می کند. وی معتقد است که مواجه اش با سینما به عنوان منتقد یا پژوهشگر نیست. بلکه سینما برای او، نشان از فواصل بین سینما-هنر، سینما-سیاست، سینما-نظریه دارد.
6 /10
6

فواصل سینما

کتاب فواصل سینما علاوه بر مقدمه مفصل رانسیر، در سه بخش "بعد از ادبیات"، "مرزهای هنر"و "سیاست در فیلم"، تنظیم شده است. رانسیر در مقدمه در کنار بازگویی خاطرات و رویارویی اش با سینما به نکته جالبی اشاره می کند. وی معتقد است که مواجه اش با سینما به عنوان منتقد یا پژوهشگر نیست. بلکه سینما برای او، نشان از فواصل بین سینما-هنر، سینما-سیاست، سینما-نظریه دارد.

ژاک رانسیرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی