زیرکی های ملانصرالدین

مقدمه و توضيحات: دكتر حسين الهي قمشه اي انگيزه اصلي خلق يك داستان طنزآميز، عشقي است كه نويسنده در دل نسبت به بشريت احساس مي كند و دلش در گرو آن است كه با آوردن لبخندي به لب هاي آدميان و روشن كردن چراغي در دل هاي ايشان پاره اي از غصه ها و نااميدي هاي آن ها را گم مي كند. اين مجموعه از لطايف ملانصرالدين از منابع گوناگون فارسي و انگليسي نيز بهره گيري از اطلاعات شبكه جهان گردآوري، ترجمه، بازنويسي وتصوير گذاري شده و مطالبي نيز گاه و بي گاه با استفاده از اديبات فارسي در تفسير اين حكايت ها آمده است.
6 /10
6

زیرکی های ملانصرالدین

مقدمه و توضيحات: دكتر حسين الهي قمشه اي انگيزه اصلي خلق يك داستان طنزآميز، عشقي است كه نويسنده در دل نسبت به بشريت احساس مي كند و دلش در گرو آن است كه با آوردن لبخندي به لب هاي آدميان و روشن كردن چراغي در دل هاي ايشان پاره اي از غصه ها و نااميدي هاي آن ها را گم مي كند. اين مجموعه از لطايف ملانصرالدين از منابع گوناگون فارسي و انگليسي نيز بهره گيري از اطلاعات شبكه جهان گردآوري، ترجمه، بازنويسي وتصوير گذاري شده و مطالبي نيز گاه و بي گاه با استفاده از اديبات فارسي در تفسير اين حكايت ها آمده است.

شاهد قمشه‌اینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی