شماره صفر

هفتمین و آخرین کتاب اومبرتو اکو نویسنده ایتالیایی که به نوعی سرجمع تمام برداشت‌هایش از زندگی معاصر را نیز بازتاب می‌دهد. در این آخرین کتابش او به بهانه انتشار شماره صفر یک روزنامه از زبان نویسنده‌ای که برای نگارش در آن دعوت شده و قصد دارد با نوشتن مقالات افشاگرانه راه‌گشای ساخت و پاخت پشت پرده صاحب این روزنامه برای باج گرفتن از صاحبان قدرت و ثروت باشد اوضاع تیره و تار کار جهان در ابتدای این هزاره می‌کاود و درون تیره آن را به شکلی استادانه از طریق طنزی افشاگرانه به شیوه‌ای بدیع و زیبا که خاص اوست بیان و برملا می‌کند.
6 /10
6

شماره صفر

هفتمین و آخرین کتاب اومبرتو اکو نویسنده ایتالیایی که به نوعی سرجمع تمام برداشت‌هایش از زندگی معاصر را نیز بازتاب می‌دهد. در این آخرین کتابش او به بهانه انتشار شماره صفر یک روزنامه از زبان نویسنده‌ای که برای نگارش در آن دعوت شده و قصد دارد با نوشتن مقالات افشاگرانه راه‌گشای ساخت و پاخت پشت پرده صاحب این روزنامه برای باج گرفتن از صاحبان قدرت و ثروت باشد اوضاع تیره و تار کار جهان در ابتدای این هزاره می‌کاود و درون تیره آن را به شکلی استادانه از طریق طنزی افشاگرانه به شیوه‌ای بدیع و زیبا که خاص اوست بیان و برملا می‌کند.

اومبرتو اکونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی