اینک خزان (رمان سرگذشت 1 خانواده)

قطار ریل عوض کرد و تکان خفیفی خورد. شارلوته تلوتلو خوران از راهرو گذشت و متوجه نشد که به چند نفر تنه زده است. به زحمت خودش را به توالت رساند و بدون د ستکش درپوش را بالا داد و مختصر غذایی را که وقت صبحانه خورده بود، بالا آورد.
7 /10
7

اینک خزان (رمان سرگذشت 1 خانواده)

قطار ریل عوض کرد و تکان خفیفی خورد. شارلوته تلوتلو خوران از راهرو گذشت و متوجه نشد که به چند نفر تنه زده است. به زحمت خودش را به توالت رساند و بدون د ستکش درپوش را بالا داد و مختصر غذایی را که وقت صبحانه خورده بود، بالا آورد.

اویگن روگهنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی