جنگ بزرگ خانه درختی

"وینی تصمیمش را گرفته، دیگر این خانه جای ماندن نیست، پس به خانه‌‌درختی‌اش پناه می‌برد. اما خیلی زود ده هم‌کلاسی دیگرش هم به او ملحق می‌شوند. این‌جا دیگر یک خانه‌درختی معمولی نیست، دوستانش هم به کشور او آمدند، ده بچه‌ی دیگر خیابان تولیپ هم از دست پدر و مادرهایشان آن پایین ذله شده‌اند و حالا همگی از بالای این درخت، نه ببخشید از این کشوری که متعلق به خودشان است جنگ با پدر و مادرها را پیش می‌بردند."
3 /10
3

جنگ بزرگ خانه درختی

"وینی تصمیمش را گرفته، دیگر این خانه جای ماندن نیست، پس به خانه‌‌درختی‌اش پناه می‌برد. اما خیلی زود ده هم‌کلاسی دیگرش هم به او ملحق می‌شوند. این‌جا دیگر یک خانه‌درختی معمولی نیست، دوستانش هم به کشور او آمدند، ده بچه‌ی دیگر خیابان تولیپ هم از دست پدر و مادرهایشان آن پایین ذله شده‌اند و حالا همگی از بالای این درخت، نه ببخشید از این کشوری که متعلق به خودشان است جنگ با پدر و مادرها را پیش می‌بردند."

لیزا گرافنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی