اسکی جاسوسی (مدرسه جاسوسی 4)

"این‌بار بن و رفقایش سر از کوه درمی‌آوردند. در میانه‌ی برف و یخ باید با بزرگ‌ترین قاچاقچی چین مقابله کنند و این دفعه او و اریکا تنها نیستند، بروبچه‌های مدرسه باید وسط زمین اسکی و برف و یخ تور امنیتی پهن کنند و با به دام انداختن دختر مرد تبهکار راز این عملیات خرابکاری بزرگ را افشا کنند..."
3 /10
3

اسکی جاسوسی (مدرسه جاسوسی 4)

"این‌بار بن و رفقایش سر از کوه درمی‌آوردند. در میانه‌ی برف و یخ باید با بزرگ‌ترین قاچاقچی چین مقابله کنند و این دفعه او و اریکا تنها نیستند، بروبچه‌های مدرسه باید وسط زمین اسکی و برف و یخ تور امنیتی پهن کنند و با به دام انداختن دختر مرد تبهکار راز این عملیات خرابکاری بزرگ را افشا کنند..."

استوارت گیبزنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی