عهد قاجار(مذاکره اعتراض و دولت در ایران قرن13)

کتاب عهد قاجار(مذاکره اعتراض و دولت در ایران قرن 13): حاکم برای برخورد با توده ی مردم شگردها و تدابیر مختلفی را به کار می بست. مخصوصا لازم به یادآوری است که واکنش سپهدار در قبال شورش های اولیه خویشتن داری بود و می کوشید با امام جمعه مذاکره کند.
4 /10
4
موضوع کتاب

مترجم

عهد قاجار(مذاکره اعتراض و دولت در ایران قرن13)

کتاب عهد قاجار(مذاکره اعتراض و دولت در ایران قرن 13): حاکم برای برخورد با توده ی مردم شگردها و تدابیر مختلفی را به کار می بست. مخصوصا لازم به یادآوری است که واکنش سپهدار در قبال شورش های اولیه خویشتن داری بود و می کوشید با امام جمعه مذاکره کند.

ونسا مارتیننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی