سیاه زمستون (دفترچه خاطرات یک بی عرضه (شش))

"The Ugly Truth (Diary of a Wimpy Kid, #5), Jeff Kinney عنوان: دفترچه خاطرات یک بیعرضه؛ نویسنده: جف کینی؛ مترجم: کهزاد باصری؛ مشخصات نشر: تهران، انتشارات ماهی، چاپ نخست 1391، در 196 ص، مصور، اندازه 5/14 در 5/19 س.م؛ فروست: خاطرات یک بیعرضه شماره 5؛ شابک: 9789642091379؛ موضوع: داستانهای فکاهی مصور، دفترچه های خاطرات، گروه سنی ج"
4 /10
4

سیاه زمستون (دفترچه خاطرات یک بی عرضه (شش))

"The Ugly Truth (Diary of a Wimpy Kid, #5), Jeff Kinney عنوان: دفترچه خاطرات یک بیعرضه؛ نویسنده: جف کینی؛ مترجم: کهزاد باصری؛ مشخصات نشر: تهران، انتشارات ماهی، چاپ نخست 1391، در 196 ص، مصور، اندازه 5/14 در 5/19 س.م؛ فروست: خاطرات یک بیعرضه شماره 5؛ شابک: 9789642091379؛ موضوع: داستانهای فکاهی مصور، دفترچه های خاطرات، گروه سنی ج"

جف کینینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی