تاریخ بی خردی! (از تروا تا ویتنام)

«پیروی حکومت ها از سیاست های مغایر با منافع خویش یکی از پدیده های مشهود در سراسر تاریخ، صرف نظر از زمان و مکان است. انسان ظاهراً در حکومت بیش از هر رشته دیگر فعالیت های بشری بی کفایتی نشان می دهد. خرد که می توان گفت داوری بر پایه تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود است، در این رهگذر کمتر به کار می افتد و اغلب سرخورده و ناکام می ماند. چرا زمامداران این همه برخلاف عقل و منافع خردمندانه خویش عمل می کنند؟ چرا شعور چنین به ندرت وارد کار می شود؟» تاریخ بی خردی نوشته باربارا تاکمن مورخ خلاق و پرشور امریکایی با همین پاراگراف آغاز می شود. تاکمن مورخی است که تقریباً تمام قرن بیستم را زندگی کرده و مهم ترین وقایع آن را دیده و لمس کرده است. شاید حرفه روزنامه نگاری که در طول جنگ های داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم به آن مشغول بوده یکی از دلایل توجه ویژه او به ریزترین نکات و جزیی ترین اتفاقات رخ داده در طول حوادث تاریخی باشد. اما مهم ترین ویژگی تاکمن سبک منحصر به فرد او در نگارش متون تاریخی است. نثر ساده و روان و قصه گونه و حتی استفاده از برخی تکنیک های داستان نویسی مثل تعلیق باعث شده است کتاب های او در عین داشتن نکاتی ارزشمند به لحاظ تاریخی، برای مخاطب عام هم جذابیت داشته و حتی چند باری هم عنوان پرفروش ترین کتاب سال را از آن خود کند؛ اتفاقی که به قول مترجم کتاب آقای کامشاد به ندرت برای کتب تاریخی رخ می دهد.
4 /10
4

تاریخ بی خردی! (از تروا تا ویتنام)

«پیروی حکومت ها از سیاست های مغایر با منافع خویش یکی از پدیده های مشهود در سراسر تاریخ، صرف نظر از زمان و مکان است. انسان ظاهراً در حکومت بیش از هر رشته دیگر فعالیت های بشری بی کفایتی نشان می دهد. خرد که می توان گفت داوری بر پایه تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود است، در این رهگذر کمتر به کار می افتد و اغلب سرخورده و ناکام می ماند. چرا زمامداران این همه برخلاف عقل و منافع خردمندانه خویش عمل می کنند؟ چرا شعور چنین به ندرت وارد کار می شود؟» تاریخ بی خردی نوشته باربارا تاکمن مورخ خلاق و پرشور امریکایی با همین پاراگراف آغاز می شود. تاکمن مورخی است که تقریباً تمام قرن بیستم را زندگی کرده و مهم ترین وقایع آن را دیده و لمس کرده است. شاید حرفه روزنامه نگاری که در طول جنگ های داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم به آن مشغول بوده یکی از دلایل توجه ویژه او به ریزترین نکات و جزیی ترین اتفاقات رخ داده در طول حوادث تاریخی باشد. اما مهم ترین ویژگی تاکمن سبک منحصر به فرد او در نگارش متون تاریخی است. نثر ساده و روان و قصه گونه و حتی استفاده از برخی تکنیک های داستان نویسی مثل تعلیق باعث شده است کتاب های او در عین داشتن نکاتی ارزشمند به لحاظ تاریخی، برای مخاطب عام هم جذابیت داشته و حتی چند باری هم عنوان پرفروش ترین کتاب سال را از آن خود کند؛ اتفاقی که به قول مترجم کتاب آقای کامشاد به ندرت برای کتب تاریخی رخ می دهد.

باربارا تاکمننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی