حدیث خداوندی و بندگی

کتاب حدیث خداوندی و بندگی : ضمن معرفی مفصل تاریخ بیهقی، که از شاهکارهای بی نظیر فارسی است. می کوشد مهم ترین جنبه های ای شاهکار را، از حیث تاریخی و ادبی و اجتماعی و روان شناختی، برا خوانندگان توضیح دهد.
3 /10
3
موضوع کتاب


حدیث خداوندی و بندگی

کتاب حدیث خداوندی و بندگی : ضمن معرفی مفصل تاریخ بیهقی، که از شاهکارهای بی نظیر فارسی است. می کوشد مهم ترین جنبه های ای شاهکار را، از حیث تاریخی و ادبی و اجتماعی و روان شناختی، برا خوانندگان توضیح دهد.

محمد دهقانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی