راهنمای کاربردی تهیه طرح کسب و کار (تجاری)

تعداد کتاب های نوشته شده در خصوص کارآفرینی و طرح تجاری کم نیست. اما بیشتر این کتاب ها به موضوع خودشناسی و جنبه کاربردی داشتن برای عموم کمتر توجه کرده اند. این کتاب، روشنامه ای است جهت تهیه طرح کسب و کار (تجاری) که به کمک سئوالات متعدد و آموزش گام به گام، به تدریج ذهنیت خواننده را برای طراحی کسب و کار آماده می کند. این کتاب به هیچ عنوان یک حل المسائل و راهنمای پول درآوردن سریع نیست.
6 /10
6

راهنمای کاربردی تهیه طرح کسب و کار (تجاری)

تعداد کتاب های نوشته شده در خصوص کارآفرینی و طرح تجاری کم نیست. اما بیشتر این کتاب ها به موضوع خودشناسی و جنبه کاربردی داشتن برای عموم کمتر توجه کرده اند. این کتاب، روشنامه ای است جهت تهیه طرح کسب و کار (تجاری) که به کمک سئوالات متعدد و آموزش گام به گام، به تدریج ذهنیت خواننده را برای طراحی کسب و کار آماده می کند. این کتاب به هیچ عنوان یک حل المسائل و راهنمای پول درآوردن سریع نیست.

فرشید عبدینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی