تاریخ مختصر فلسفه جدید

کتاب تاریخ مختصر فلسفه جدید/ راجر اسکروتن ؛ در این کتاب از منظر تحلیلی ؛ تصویری از تاریخ فلسفه جدید را از دکارت تا ویتگنشتاین به دست می دهد .. او شخصیت های اصلی و دغدغه های عقلانی مهمی را که ؛ از دکارت به بعد ؛ فلسفه غربی را شکل داده اند معرفی کرده است ......
5 /10
5

تاریخ مختصر فلسفه جدید

کتاب تاریخ مختصر فلسفه جدید/ راجر اسکروتن ؛ در این کتاب از منظر تحلیلی ؛ تصویری از تاریخ فلسفه جدید را از دکارت تا ویتگنشتاین به دست می دهد .. او شخصیت های اصلی و دغدغه های عقلانی مهمی را که ؛ از دکارت به بعد ؛ فلسفه غربی را شکل داده اند معرفی کرده است ......

راجر اسکروتننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی