زنان در علم (50 پیشگام جسور که دنیا را تغییر دادند)

"آیا می توانید چند دانشمند برجستۀ زن را در رشته هایی مانند علوم، ریاضی، پزشکی و یا مهندسی نام ببرید؟ به نظر شما سهم زنان در پیشبرد علم چقدر است و چرا ما زنان دانشمند را کمتر می شناسیم؟ یکی از زنانی که در این اثر ازآن برده شده است «مریم میرزاخانی»، ریاضی‌دان نابغه‌ی ایرانی است"
3 /10
3

زنان در علم (50 پیشگام جسور که دنیا را تغییر دادند)

"آیا می توانید چند دانشمند برجستۀ زن را در رشته هایی مانند علوم، ریاضی، پزشکی و یا مهندسی نام ببرید؟ به نظر شما سهم زنان در پیشبرد علم چقدر است و چرا ما زنان دانشمند را کمتر می شناسیم؟ یکی از زنانی که در این اثر ازآن برده شده است «مریم میرزاخانی»، ریاضی‌دان نابغه‌ی ایرانی است"

راشل ایگنوتوفسکینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی