علم و تبعیض جنسیتی

انتظار می‌رود که علم به‌طور کامل عینی و به دور از سوگیری باشد، اما چنین چیزی آرمان است، نه واقعیت. در مقالات این مجموعه نشان داده می‌شود که چگونه نفوذ نظرات شبه‌علمی واقعیت‌ها را تحریف، و حقایق را پنهان می‌کند، و در حالی که دربارهٔ تبعیض نژادی بسیار نوشته شده است، با این همه علوم زیستی و اجتماعی علیرغم تلاش حامیان جنبش آزادی زنان، هم‌چنان در قالبی جنسیت‌گرا حرکت می‌کنند. در این کتاب مقالاتی با سرفصل‌های زیر می‌خوانیم: نخستی‌شناسی و پیش‌داوری زیست‌شناسی اجتماعی و شبه‌علم پاسخی به کتاب «میمون برهنه» دربارهٔ پرخاشگری مردان در گروه‌های زن‌ستیز انسان‌شناسی و فمینیسم چالش‌های مادرسالاری درک نادرست از ساختارهای ابتدایی خویشاوندی تکامل‌گرایی و ضد تکامل‌گرایی اِوِلین رید (۱۹۷۹-۱۹۰۵) کتاب‌ها و مقالات متعددی دربارهٔ چگونگی آغاز ستم به زنان، و مبارزهٔ زنان برای رهایی نوشته است.
5 /10
5

علم و تبعیض جنسیتی

انتظار می‌رود که علم به‌طور کامل عینی و به دور از سوگیری باشد، اما چنین چیزی آرمان است، نه واقعیت. در مقالات این مجموعه نشان داده می‌شود که چگونه نفوذ نظرات شبه‌علمی واقعیت‌ها را تحریف، و حقایق را پنهان می‌کند، و در حالی که دربارهٔ تبعیض نژادی بسیار نوشته شده است، با این همه علوم زیستی و اجتماعی علیرغم تلاش حامیان جنبش آزادی زنان، هم‌چنان در قالبی جنسیت‌گرا حرکت می‌کنند. در این کتاب مقالاتی با سرفصل‌های زیر می‌خوانیم: نخستی‌شناسی و پیش‌داوری زیست‌شناسی اجتماعی و شبه‌علم پاسخی به کتاب «میمون برهنه» دربارهٔ پرخاشگری مردان در گروه‌های زن‌ستیز انسان‌شناسی و فمینیسم چالش‌های مادرسالاری درک نادرست از ساختارهای ابتدایی خویشاوندی تکامل‌گرایی و ضد تکامل‌گرایی اِوِلین رید (۱۹۷۹-۱۹۰۵) کتاب‌ها و مقالات متعددی دربارهٔ چگونگی آغاز ستم به زنان، و مبارزهٔ زنان برای رهایی نوشته است.

اولین ریدنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی