پروژه شادی

کتاب پروژه شادی، اثری نوشته ی گریچن رابین است که اولین بار در سال 2009 به چاپ رسید. گریچن رابین در یک بعد از ظهر بارانی، در یکی از غیرمعمول ترین مکان های ممکن، شهود عجیبی را تجربه کرد. این مکان جایی نبود جز یک اتوبوس. او این شهود را در قالب کلمات این گونه بیان کرد: «روزها طولانی اند، اما سال ها کوتاه. زمان می گذرد و من بر مسائلی که واقعاً اهمیت دارند، تمرکز نمی کنم.» گریچن در لحظه تصمیم گرفت که یک سال را به «پروژه شادی» اختصاص دهد. رابین در این کتاب تأثیرگذار و نشاط آور، حکمت گذشتگان، تحقیق های علمی کنونی و درس هایی از فرهنگ عامه در مورد شادتر بودن را مورد بررسی قرار می دهد و این وقایع و ماجراجویی های یک ساله را با ما به اشتراک می گذارد. او در این میان، به نکات ارزشمندی دست یافته است: نوآوری و چالش ها، منابع قدرتمند شادی آفرینی هستند؛ پول تنها زمانی می تواند خوشبختی را برایمان به ارمغان آورد که عاقلانه خرج شود؛ نظم بیرونی به آرامش درونی کمک می کند و کوچک ترین تغییرات می توانند بزرگ ترین تفاوت ها را ایجاد کنند.
4 /10
4

پروژه شادی

کتاب پروژه شادی، اثری نوشته ی گریچن رابین است که اولین بار در سال 2009 به چاپ رسید. گریچن رابین در یک بعد از ظهر بارانی، در یکی از غیرمعمول ترین مکان های ممکن، شهود عجیبی را تجربه کرد. این مکان جایی نبود جز یک اتوبوس. او این شهود را در قالب کلمات این گونه بیان کرد: «روزها طولانی اند، اما سال ها کوتاه. زمان می گذرد و من بر مسائلی که واقعاً اهمیت دارند، تمرکز نمی کنم.» گریچن در لحظه تصمیم گرفت که یک سال را به «پروژه شادی» اختصاص دهد. رابین در این کتاب تأثیرگذار و نشاط آور، حکمت گذشتگان، تحقیق های علمی کنونی و درس هایی از فرهنگ عامه در مورد شادتر بودن را مورد بررسی قرار می دهد و این وقایع و ماجراجویی های یک ساله را با ما به اشتراک می گذارد. او در این میان، به نکات ارزشمندی دست یافته است: نوآوری و چالش ها، منابع قدرتمند شادی آفرینی هستند؛ پول تنها زمانی می تواند خوشبختی را برایمان به ارمغان آورد که عاقلانه خرج شود؛ نظم بیرونی به آرامش درونی کمک می کند و کوچک ترین تغییرات می توانند بزرگ ترین تفاوت ها را ایجاد کنند.

گریچن رابیننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی