گذار از سرمایه داری

برای هر کس که یاور دارد انسانیت تحت سرمایه داری دوامی ندارد. آن طور که اعجاز احمد، تحلیل گر سرشناس هندی، در این کتاب برجسته به آن اشاره می کند، مسئله ی چگونگی گذار به سوسیالیسم امروز ضرورتی مبرم تر از حدود دو قرن پیش، که برای نخستین بار مطرح شد، یافته است. گفتگوهای استادانه ی سعید رهنما با دوازده اندیسمند و فعال پرآوازه ی سوسیالیست، پاسخ هایی هم گرا، عاری از جزم اندیشی، سرشار از شواهد تاریخی، و صادقانه ارائه می دهد.
6 /10
6

گذار از سرمایه داری

برای هر کس که یاور دارد انسانیت تحت سرمایه داری دوامی ندارد. آن طور که اعجاز احمد، تحلیل گر سرشناس هندی، در این کتاب برجسته به آن اشاره می کند، مسئله ی چگونگی گذار به سوسیالیسم امروز ضرورتی مبرم تر از حدود دو قرن پیش، که برای نخستین بار مطرح شد، یافته است. گفتگوهای استادانه ی سعید رهنما با دوازده اندیسمند و فعال پرآوازه ی سوسیالیست، پاسخ هایی هم گرا، عاری از جزم اندیشی، سرشار از شواهد تاریخی، و صادقانه ارائه می دهد.

سعید رهنمانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی