میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ادبیات روسیه)

توماس مان، نویسنده نامور آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل سال 1929، از ستایش‌گران پرشور ادبیات روسیه بود. وی از هر فرصتی برای ابراز ارادت انتقادی به بزرگان ادبیات روسیه سود جست و هرگز تاثر خود از آنان را پنهان نکرد. مان که تنها رمان و داستان نمینوشت، بلکه در مقاله‌نویسی نیز ید طولانی داشت مقاله‌هایی درباره ادبیات روسیه و اثرآفرینان بیبدیل آن به قلم در آورده است. از آن جمله‌اند چهار متنی که در این کتاب به نظر خواننده میرسند. متن اول، «برگزیده آثار ادبیات روسیه»، در سال 1921 به عنوان مقدمه‌ای بر ویژه‌نامه ادبیات روسیه در مجله‌ای آلمانی به تحریر آمده است. در این نوشته ویژگیهای کلی ادبیات قرن نوزده و آغاز قرن بیستم روسیه بررسی و ملاحظاتی درباره بسیاری از شاعران و نویسندگان بزرگ روس مطرح میشود. سه مقاله دیگر به سه نابغه عصر طلایی ادبیات روسیه، داستایفسکی، تولستوی و چخوف، اختصاص یافته‌اند. مان در این مجموعه همکاران روس خود را با نگاهی به غایت شخصی و عاطفی نگریسته و در عین حال منتقدانه دقایقی از هنر آنان را نمایانده است که کشف آن‌ها جز از نویسنده متفکری جز او برنمیآید.
7 /10
7

میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ادبیات روسیه)

توماس مان، نویسنده نامور آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل سال 1929، از ستایش‌گران پرشور ادبیات روسیه بود. وی از هر فرصتی برای ابراز ارادت انتقادی به بزرگان ادبیات روسیه سود جست و هرگز تاثر خود از آنان را پنهان نکرد. مان که تنها رمان و داستان نمینوشت، بلکه در مقاله‌نویسی نیز ید طولانی داشت مقاله‌هایی درباره ادبیات روسیه و اثرآفرینان بیبدیل آن به قلم در آورده است. از آن جمله‌اند چهار متنی که در این کتاب به نظر خواننده میرسند. متن اول، «برگزیده آثار ادبیات روسیه»، در سال 1921 به عنوان مقدمه‌ای بر ویژه‌نامه ادبیات روسیه در مجله‌ای آلمانی به تحریر آمده است. در این نوشته ویژگیهای کلی ادبیات قرن نوزده و آغاز قرن بیستم روسیه بررسی و ملاحظاتی درباره بسیاری از شاعران و نویسندگان بزرگ روس مطرح میشود. سه مقاله دیگر به سه نابغه عصر طلایی ادبیات روسیه، داستایفسکی، تولستوی و چخوف، اختصاص یافته‌اند. مان در این مجموعه همکاران روس خود را با نگاهی به غایت شخصی و عاطفی نگریسته و در عین حال منتقدانه دقایقی از هنر آنان را نمایانده است که کشف آن‌ها جز از نویسنده متفکری جز او برنمیآید.

توماس ماننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی